1. Thủ tục hồ sơ

-Theo mẫu của Ban Tổ chức Hành trình.

– Bài viết thuyết minh về ý tưởng sáng tạo, dự án, mô hình khởi nghiệp về du lịch.

– Thư giới thiệu của các trường Đại học đối với sinh viên xuất sắc khoa Du lịch.

– Thư giới thiệu của Đại sứ quán các nước đối với sinh viên nước ngoài đang học tập các ngành Du lịch, báo chí, ngoại giao tại Việt Nam.

2. Cách thức gửi hồ sơ

– Cách 1: Gửi qua Email: support@sysvietnam.vn ghi rõ  ‘WhyVietnam_Tên người đăng ký”

– Cách 2: Đăng ký qua form đăng ký tại WEBSITE CHƯƠNG TRÌNH

– Cách 3: Đăng ký qua Chatbot  Nosa  – VN, nút bấm Hành trình Thanh niên khởi nghiệp 2019

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 20/08 – 25/09/2019.