SỐ LƯỢNG

120 thành viên chính thức, 30 khách mời.

ĐỐI TƯỢNG

* Thành viên chính thức:

– Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu toàn quốc có các sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và công nghệ.

– Sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp về Du lịch của các trường Đại học trên cả nước.

– Tác giả/nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Startup Hunt 2019.

Khách mời:

– Các thanh niên, sinh viên được lựa chọn trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh tham gia vào quá trình xây dựng tư liệu của Hành trình.

– Sinh viên nước ngoài đang học tập tại các khoa du lịch, báo chí, truyền thông, ngoại giao… và sinh sống tại Việt Nam, đối tượng có sức ảnh hưởng mang tầm quốc tế.

– Các Doanh nhân trong lĩnh vực Du lịch có nhu cầu đi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cống hiến cho Du lịch nước nhà được mời tham gia với tư cách diễn giả.

– Các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo và lĩnh vực Du lịch.